You are here

Toplotne črpalke MITSUBISHI ECODAN ZUBADAN

Mitsubishi toplotne črpalke omogočajo ogrevanje tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah z nazivno kapaciteto.

Nazivna moč se le malenkostno spremeni do - 15°C, omogoča pa tudi ogrevanje pri -25°C. Upravljalna enota je grafično tekstovna, prijazna do uporabnika. Naprave omogočajo prilagajanje sistema glede na pogoje in potrebe med 30% in 100% nazivne moči.