You are here

Politika zasebnosti

TELMOS d.o.o., Merljaki 49, 5292 Renče, Matična številka 2074591 v skladu s Splošno
uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov,
obvešča javnost o svoji

POLITIKI ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih Telmos dobi od vas, kadar obiščete in uporabite našo spletno stran ali nam jih posredujete na drug način.
Telmos ceni in spoštuje vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo. Informacij, ki na jih posredujete nikoli ne bomo posredovali tretji nepooblaščeni osebi. Vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabljali na kakršen koli način.
 
NAMEN:
Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovali ste nam jih bodisi z namenom povpraševanja po naših prodajnih produktih ali storitvah, vezano na reklamacije ali zgolj z namenom svetovanja oziroma pridobitve dodatnih informacij o prodajnih produktih, s katerimi v danem trenutku ne razpolagamo. V takšnih primerih se stranki informacije posredujejo naknadno.
 
SHRANJEVANJE PODATKOV:
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali hranimo do preklica oziroma v skladu z veljavno zakonodajo. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Po preklicu privolitve bomo vaše podatke v razumnem roku izbrisali, razen v primeru, da nadaljnjo hranjenje teh podatkov veleva veljavna zakonodaja.
 
UPORABA OSEBNIH PODATKOV:
Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali. Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.
 
TIP IN OBDELAVA PODATKOV:
Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. Osebni podatki, ki jih zbiramo so: ime, priimek, kraj, podatki o objektu (npr. debelina izolacije, površina oken, vrsta ogreval, in podobno) ter telefonska številka ali elektronski naslov oziroma oboje. Osebne podatke potrebujemo, da lažje podamo čim bolj relevantno oziroma optimalno rešitev za končno stranko, oziroma ji lahko posredujemo dodatne informacije za katere je prosila. Vaše podatke potrebujemo tudi za dostavo
materiala, izvajanje del na objektu ter za knjigovodske potrebe.
 
PRAVNA PODLAGA:
Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.
 
VAŠE PRAVICE:
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.
Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek, kraj ter telefonsko številko ali elektronski naslov.
Zahtevo lahko oddate na elektronski naslov:info@telmos.si po pošti ali osebno na naslov: Telmos d.o.o., Merljaki 49, 5292 Renče.
V primeru spora imate pravico vložiti ugovor pri podjetju Telmos d.o.o. ter pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.