You are here

Hlajenje z vodnimi sistemi

Vodni sistemi so podobni centraliziranim sistemom, vendar je kot medij za prenos energije uporabljena voda.